Buiten de hulpmiddelen voor de patiënten hebben we aan het project Try me, een donatie gedaan van:

  • € 40.000 in april 2020
  • € 56.000 in augustus 2019
  • € 40.000 in december 2018
  • € 50.000 in december 2017
  • € 50.000 in december 2016

Project TryMe richt zich op de zoektocht naar behandelingen voor ALS te versnellen. In de drie jaar dat Project TryMe liep, zijn belangrijke resultaten geboekt. Om verder uit te bouwen is het tijd voor de volgende stap: internationalisatie. Om dat te kunnen realiseren gaat Project TryMe verder in project TRICALS.

In de jaren ervoor hebben we geld gedoneerd voor het project Mine

  • € 31.000 in december 2014
  • € 50.332 in september 2015

In het eerste jaar van onze stichitng, in 2013, hebben we € 13.383 gedoneerd aan Stichting Als Nederland.