Donatiegelden gaan naar diverse projecten 

Naast de steun van afgelopen jaren aan onderzoeken die werden uitgevoerd door de Stichting ALS is er ook een deel van de donaties, in de vorm van een bijdrage ter bevordering van de levenskwaliteit voor ALS patiënten, ingezet. Vanaf najaar 2019 zet de Stichting zich voornamelijk in voor patiënten. 

 

Steun aan diverse projecten:

Vanaf 2013 tot 2019 zijn er jaarlijks donaties gedaan aan de onderzoeksprojecten Project Mine en TryMe van de Stichting ALS.  In 2013; €13.383,-, in 2014; €31.000,-, in 2015; €50.332,-, in 2016; €50.000,-, in 2017; €50.000,-. in 2018; €40.000,-, en in 2019 is er €56.000,- overgemaakt naar de Stichting ALS. 

In 2016 hebben we ook een bijdrage geleverd aan de Stichting Topsport for Life zodat er een personenauto voor patiënten kon worden aangeschaft en voor het waarmaken van deelname aan Ledro4life in Italië van ALS patiënten.  

In 2019 is ook een bijdrage geleverd aan het waarmaken van een droomwens van ALS patiënte Ciska. Ciska heeft ALS sinds september 2018 en had nog één grote wens, namelijk nog een keer de bergen in en haar dochter op de skies te zien. Vrienden van Ciska hebben zich ingezet om deze wens waar te maken en enorm veel warme reacties ontvangen. Wij hebben hen geholpen om deze droomwens te realiseren met een donatie en Christel Beckmann van ons bestuur heeft ondersteunt in de organisatie van deze droomwens.

Ook is er een deel van de donaties naar Stichting ALS op de weg gegaan. Stichting ALS op de weg helpt mensen met ALS nu. Wat wij bijzonder vinden aan deze stichting is, is dat ze ALS patiënten helpen met de kwaliteit van leven tijdens de laatste levensfase. Waar verzekeringen en WMO niet toereikend zijn…, bieden zij hulp. Van rolstoelbus tot rollator, I-pad en stoelen. Met het donatiegeld dat Ledro4life voor hen beschikbaar stelt, kunnen er 6 speciale rollators, een hoog/laag trippelstoel aangeschaft worden en doen we een bijdrage aan een rolstoelauto. We zijn blij dat we met deze bijdrage ook iets kunnen betekenen voor ALS patiënten, hun gezinnen, familie en/of vrienden die het zo hard nodig hebben. Met deze donatie kan een ALS patiënt toch nog op pad met het gezin, of nog een leuke dag met vrienden beleven.