Dit meer jaren beleidsplan met ingangsdatum 2021. In het kader van de nieuwe ANBI-regeling moeten per 01-01-2014 alle Stichtingen  met een ANBI status hun beleidsplan publiceren via internet.

Ons doel is om projecten op te starten ter verbetering van het welzijn van ALS patiënten en donatie doen voor onderzoek, en hiervoor geld op te halen.

 a. Strategie en realisatie van het doel

Om donaties te werven organiseert het bestuur een jaarlijkse Sint actie. Door verkoop van speculaaspoppen en chocolade letters aan particulieren en bedrijven. Het doel is om in 2022, als de corona het toe laat, nog een maal naar Italië te gaan om nog een keer een editie te laten plaats vinden van Ledro4life.

 b. Projecten en/of schenkingen

Naast de jaarlijkse bovenstaande activiteiten vindt er ook sponsoring door bedrijven plaats die volledig ten goede komen aan de doelstelling. 

Het doel is ook om weer een sponsordiner met veiling te gaan organiseren.

Op Bestuurlijk en Uitvoerend niveau

 Het Bestuur van Stichting Ledro4Life wordt door de volgende mensen vertegenwoordigd:

  • Voorzitter: Ben Beckmann, takenpakket: externe contacten + inkoop
  • Penningmeester: Christel Beckmann, takenpakket: financiën en organisatie events
  • Bestuurslid: Rogier Riemersma, takenpakket: sponsoring
  • Bestuurslid: Christel Foubert, alg. organisatie 

a. Beleid voor vermogensopbouw en plan financiële duurzaamheid van de organisatie.

De netto opbrengst zoals vastgesteld door de externe accountant in de jaarrekening wordt beschikbaar gesteld aan steun voor patiënten, dit doen we tegenwoordig ook regelmatig in samenwerking met Stichting ALS op de Weg,  en eventueel ook voor onderzoek.  Aan het einde van elk boekjaar wordt door het bestuur de financiële rapportage opgemaakt en het beleidsplan bijgesteld. Nakomende (sponsor)bedragen worden gereserveerd voor het nieuwe boekjaar. Er wordt niet aan vermogensopbouw gedaan daar de Stichting Ledro4Life geen winstoogmerk heeft. Helaas door de corona afgelopen jaar, is er niet veel mogelijk geweest, maar dat gaat snel weer veranderen, dus kan het opgehaalde geld weer goed besteed worden.

 b. Kostenstructuur van de Stichting Ledro4Life

Stichting Ledro4life hanteert een anti-strijkstok beleid wat inhoud dat we er altijd naar streven om producten en diensten gesponsord te krijgen om patiënten te helpen. Ook houden we kosten zo laag mogelijk en voeren een transparante financiële huishouding, alle activiteiten zijn vastgelegd en in te zien in de jaarcijfers. Het bestuur werkt op vrijwillige basis en declareert geen persoonlijke kosten voor de werkzaamheden of uitvoering van acties. 

a. De wijze waarop onze ANBI over het vermogen kan beschikken

 De netto opbrengst om de doelen te realiseren worden door de penningmeester Christel Beckmann vastgesteld. Ledro4life keert nooit bedragen uit aan patiënten. Sponsorgelden worden ingezet om de kwaliteit van leven van patiënten te ondersteunen met middelen, door samenwerking met Stichting ALS op de Weg. 

 b. Hoe wordt het vermogen beheerd en met welk beleid

 De ontvangen sponsor bedragen worden gedurende het boekjaar beheerd op een ING zakelijke rekening onder nummer NL20INGB0008066762 t.n.v. Stichting Ledro4Life.eu en daarnaast is er een kostenrekening onder nummer NL03INGB0008066389 bij ING van waaruit de kosten betaald worden en waarop het inschrijfgeld binnenkomt. Beide rekeningen worden beheerd door de penningmeester Christel Beckmann.