1. Inleiding

 Dit meer jaren beleidsplan met ingangsdatum 01-09-2019 geldt tot 2021. In het kader van de nieuwe ANBI-regeling moeten per 01-01-2014 alle Stichtingen  met een ANBI status hun beleidsplan publiceren via internet. 

2. Het doel van de Stichting Ledro4Life

Ons doel is om projecten op te starten ter verbetering van het welzijn van ALS patienten en hiervoor geld op te halen. 

 3. Activiteiten

 3a.Strategie en realisatie van het doel

 Om zoveel mogelijk geld in te zamelen worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd door het bestuur of samengewerkt met externe partijen en projecten opgestart die hetzelfde doel nastreven. Om donaties te werven organiseert het bestuur een jaarlijkse speculaaspoppen actie.  

 3b. Projecten en/of schenkingen

 Naast de jaarlijkse bovenstaande activiteiten vindt er ook sponsoring door bedrijven plaats die volledig ten goede komen aan de doelstelling. 

 4. Organisatiestructuur

 4a.Op Bestuurlijk en Uitvoerend niveau

 Het Bestuur van Stichting Ledro4Life wordt door de volgende mensen vertegenwoordigd:

  •  Voorzitter: Ben Beckmann, takenpakket: externe contacten + inkoop
  • Penningmeester: Christel Beckmann, takenpakket: financiën en organisatie events
  •  Bestuurslid: Rogier Riemersma, takenpakket: sponsoring
  •  Bestuurslid: Christel Foubert, alg. organisatie 

 

5. Financiering en Schenkingsbudget

 5a. Beleid voor vermogensopbouw en plan financiële duurzaamheid van de organisatie.

De netto opbrengst zoals vastgesteld door de externe accountant in de jaarrekening wordt beschikbaar gesteld aan steun voor patiënten.  Aan het einde van elk boekjaar wordt door het bestuur de financiële rapportage opgemaakt en het beleidsplan bijgesteld. Nakomende (sponsor)bedragen worden gereserveerd voor het nieuwe boekjaar. Er wordt niet aan vermogensopbouw gedaan daar de Stichting Ledro4Life geen winstoogmerk heeft.

 5b. Kostenstructuur van de Stichting Ledro4Life

Stichting Ledro4life hanteert een anti-strijkstok beleid wat inhoud dat we er altijd naar streven om producten en diensten gesponsord te krijgen om patiënten te helpen. Ook houden we kosten zo laag mogelijk en voeren een transparante financiële huishouding, alle activiteiten zijn vastgelegd en in te zien in de jaarcijfers. Het bestuur werkt op vrijwillige basis en declareert geen persoonlijke kosten voor de werkzaamheden of uitvoering van acties. 

6. Vermogensbeheer

 6a. De wijze waarop onze ANBI over het vermogen kan beschikken

 De netto opbrengst om de doelen te realiseren worden door de penningmeester Christel Beckmann vastgesteld. Ledro4life keert nooit bedragen uit aan patiënten. Sponsorgelden worden ingezet om de kwaliteit van leven van patiënten te ondersteunen met middelen. 

 6b. Hoe wordt het vermogen beheerd en met welk beleid

 De ontvangen sponsor bedragen worden gedurende het boekjaar beheerd op een ING zakelijke rekening onder nummer 8066762 t.n.v. Stichting Ledro4Life.eu en daarnaast is er een kostenrekening onder nummer 8066389 bij ING van waaruit de kosten betaald worden en waarop het inschrijfgeld binnenkomt. Beide rekeningen worden beheerd door de penningmeester Christel Beckmann.